پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

نوستالژی 4

  ــــــ  باید بروم   ـــــــ                       شاید آنجا ...                       آن دورها ..                      آنجا که جاده ها به آسمان می رسند                               ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 9 بازدید