آدم بد ...

به نظر شما ادم بد چه جوریه .. یعنی منظورم اینکه قیافه اش چه شکلی ...

چشمتون ببندید و قیافه یه ادم نامرد و بی مرام تصور کنید  سعی کنید یه قیافه رو تو ذهن تون بیارید  با جزئیات تصور کنید هیکلش... چشماش... اندازه دماغش .. پوستش ... قدش  ... ریش سیبلش (اگه مذکره )....

شخصیت خاصی تو ذهنتون نیارید یه شخصیت خیالی برای خودون بسازید ....

بعدبرید جلو اینه و به اینه نگاه کنید ...  چهره خودتونو نگاه کنید ... سعی کنید جزئیات صورتونو ببینید .....تقارن صورتونو بررسی کنید ....اینجوری باعث میشه به خودتون دقت کنید ....

حالا برید یه چای برای خودتون برزید برید یه جای نرم پیدا کنید که ریلکس باشید ...و ادامه پست  بخونید و به این  چند تا سوال زیر فکر کنید ....

1 ... اون شخصی که تصور کردید شبیه شماست ؟ اگه جوابتون  منفی به چراش فکر کنید ؟...

2 ... اون شخصی که تصور کردید زشته .... ؟ 

3 ...اگه جواب سوال 2 مثبته به چراش فکر کنید ... چرا باید ادم عوض و نامرد زشت هم باشه؟

4 ... اگه جواب سوال 2 منفیه و اون شخصی که تصور کردید زیباست ایا جنسیت اون کسی که تصور کردید  مخالف شماست ...اگه جواب مثبته به چراش فکر کنید  ...

5... اون شخصی که تصور کردید شبیه کسی که بزرگترین ... یا جدیدترین نامردی در حق شما کرده نیست ؟ 30درصد هم شباهت داشته باشه کافیه ...

6.....- به چند تا از مورد  ظلم و نامردی هایی   که در حق شما شده فکر کنید ....؟چندتاش کافیه )

7... به چند مورد ظلم ها و نامردیهایی  که به شما شده و خود فرد مورد نظرقبول داشته که ظلم کرده فکر کنید ....

8....به چند مورد از ظالم ها و نامردیهایی  که در حق دیگران کردید .. فکر کنید ...

9 ...اگر جواب سوال هشت و سوال هفت هر دو  عبارت " موردی وجود نداره "   هست ؟ اگه اینطوره ....به  چراش فکر کنید ....

 

 + چایتون سرد نشه

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
محبوب

یعنی من دیوونه ی این پست های تو ام به خدا...